Kontakt

Kvadraturen i Kristiansand AS
(Kvadraturforeningen).

Hendvendelser gavekort:

Send e-post til post (@) kvadraturen.no.  

Postadresse:
Kvadraturen i Kristiansand AS,
Dronningensgate 2A, 4611 Kristiansand
post (@)kvadraturen.no

Daglig leder:
Heidi Sørvig
Mobil: 480 37 152
heidi (@) kvadraturen.no 

 

Bli medlem

BLI MEDLEM I KVADRATURFORENINGEN - for deg som driver næring i Kvadraturen 

Skal sentrum lykkes er vi helt avhengig av et tett samarbeid mellom byens aktører. Sammen er vi sterke. Vi må i fellesskap skape opplevelser og aktiviteter, samt sikre tiltak for at boliger, kontorer og nye virksomheter tilføres Kvadraturen. Er du enig i at dette er viktig, så er det bare å melde seg inn.

Registrer din virksomhet her

Hva koster det? 

Vår kontingent / markedstilskudd varierer etter din nettoomsetning og bransje, normaltilskuddet til en butikk ca 0,23 % av virksomhetens nettoomsetning, etter en vedtatt trappemodell*. 

Last ned oversikt over "Kvadraturforeningen på 1-2-3" med oversikt over hva det koster å være medlem pr. 2018. 

Som medlem har du blant annet tilgang til våre omfattende rabattavtaler i Fædrelandsvennen, Kvadraturens gavekort, gratis medlemsmøter, egen markedsføring/oppføring på våre nettsider www.kvadraturen.no m.m. Men ikke minst; du er i nettverk med nesten 300 andre drivere i sentrum som vil det samme som deg (mer eller mindre :). 

 

KVADRATUREN– Kristiansand sentrum.

Kvadraturforeningen er både en medlemsorganisasjon og et markedsselskap - etablert for å sikre en fremtidsrettet byutvikling til glede for våre medlemmer og våre kunder.

Kvadraturforeningen ble etablert i 1987, og har i dag en medlemsmasse på ca 90 % av byens butikker, kontorer, cafeer og restauranter. Selskapet benytter all inntjening til markedsføring av sentrumsrelaterte opplevelser og handel. 

Kvadraturens unike fortrinn er et stort antall nisje– og kjedebutikker, restaurant- og serveringssteder, opplevelsesbedrifter og kulturaktører i et historisk bysentra. Kvadraturen har unike bykvaliteter med kulturliv, uteliv, festivaler, restauranter, egen bystrand, turområder og spennende arkitektur innenfor et geografisk avgrenset og kompakt område. 

Per i dag representer Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen over 300 medlemmer som har det fellesskap at alle er forretningsdrivende innenfor Kvadraturen (Kristiansand sentrum), fordelt i en rekke forskjellige bransjer.

Målet er at sentrum klarer å fremstå som ett felles handleområde, med mangfold, kulturtilbud, opplevelser og restaurant/serverinssteder som en viktig del av dette. 

 

KVADRATURFORENINGEN + KVADRATUREN GÅRDEIERFORENING = SANT 

For å lykkes med dette må gårdeiere og drivere i Kvadraturen jobbe sammen. Fra 2018 har Kvadraturforeningen og Kvadraturen Gårdeierforening formalisert et strategisk tett samarbeid hvor man blant annet har gått sammen om felles administrasjon gjennom ansettelse av felles daglig leder. Selskapene har utarbeidet felles visjon og målsetting for fokusering og optimalisering av innsats og retning de kommende årene. 

Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen er samlokalisert med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i Dronningensgt. 2A. 

VISJON

" Kvadraturen - Norges mest opplevelsesrike sentrum. Mer å by på!" 

FORRETNINGSIDE 

"Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen skal sammen skape gode opplevelser i Kvadratuen som fører til økt kundetilstrømming og omsetning for medlemmene våre".

STYRET 2018

Styret i Kvadraturforeningen velges av årsmøtet. På årsmøtet 29.mai 2018 ble følgende valgt 

Kjetil Hodne, Geheb - styreleder, valgt for 1 år 
Unni Mesel, Aquarama - styremedlem, ikke på valg 
Tom Bredesen, Skeiegruppen - styremedlem, ikke på valg 
Max Hansen, Restaurant Sjøhuset - styremedlem, valgt for 2 år 
Lene Østensen Justnæs, No1 Gave&Interiør - styremedlem, valgt for 2 år  
Monica Lidi, Drømmeplassen - styremedlem, gjenvalgt for 2 år 
Christina Omland. Sandens kjøpesenter  - varmedlem, valgt for 1 år 
Anne Grethe B. Austeid, VIC - varamedlem, gjenvalgt for 2 år 

 

HVA GJØR VI? - et utdrag (klikk her for nedlastning av "Kvadraturforeningen på 1-2-3")  

✔️ Offisielt talsrør: Kvadraturforeningen og Gårdeierforenignen er offisielt talsrør for våre medlemmer, og er deltakende i alle reguleringsplaner, sentrale og lokale politiske høringer, samt et samordnet interessesenter for investorer, media og offentlige myndigheter.

✔️Overordnet profilmarkedsføring og posisjonering av Kvadraturen: Kvadraturforeningen utvikler og markedsfører årlig en felles profilmarkedsføring for sentrum, slik at kunden skal oppleve Kvadraturen som et attraktivt sted for shopping, kultur og matopplevelser. Som en del av dette har Kvadraturforeningen har en partneravtale med Fædrelandsvennen. Nettsiden kvadraturen.no er utgangspunkt for informasjon om Kvadraturen til forbrukeren, i tillegg til at det er landingsside for ulike kampanjer m.m. Kvadraturforeningen eier og drifter Facebooksiden "Hva Skjer i Kristiansand" og Instagram kontoen "Kvadraturen.no!" 

✔️Aktiviteter og marked: Kvadraturforeningen utvikler og gjennomfører en årlig markedsplan for hele sentrum. Vi gjennomfører markedstiltak som Handelens Dag, løpende/jevmlige markedskampanjeruleavis/program, utgivelse av BYLIV magasin, kalenderoppdateringer, finansiering av Blomsterbyen, julebelysning m.m.
I de 5 siste år har vi blant annet utviklet og gjennomført store konsepter som ”JULEBYEN”, ”SOMMERBYEN”, som er blitt dokumenter som særs viktig konsepter for å trekke folk til sentrum. Alt dette videreutvikler vi inn i årene fremover. 

✔️Medlemsfordeler: Kvadraturforeningen sikrer våre medlemmer vesentlige rabattordninger gjennom partneravtalen vi har med Fædrelandsvennen. Deltakelse i Kvadraturens gavekort og Handelens Dag er også forbeholdt medlemmer. 

✔️Gavekort: Kvadraturforeningen markedsfører, selger og administrerer Kvadraturens gavekort som kan benyttes på over 250 brukersteder. Årsomsetning på dette er p.t ca 25 millioner kroner.

✔️Bransjenettverk, samarbeid og kompetanse: Vi sikrer viktig informasjon til våre medlemmer angående reguleringer og kampanjevirksomhet, samt at vi er en servicebedrift for din virksomhet. I tillegg inviteres våre medlemmer til medlemsmøter og markedsundersøkelser, hvor medlemmer påvirker den retning man ønsker vi skal jobbe med for byen.

 

*Satser og betingelser bestemmes av årsmøtet i Kvadraturforeningen.